SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Környezetvédelmi Iroda
 A Közgyűlés, a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és nem hatósági feladatok ellátása:
 
3.5.1. kivizsgálja az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentéseket, kérelmeket, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről,
3.5.2. a Környezetvédelmi Program folyamatos végrehajtása, felülvizsgálatára javaslatok összeállítása,
3.5.3. a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek és területek kijelölésének megalapozásához szükséges vizsgálatok elvégeztetése, a felmérés eredményeinek ismeretében a helyi védetté nyilvánítás előkészítése,
3.5.4. az építésügyi, telepengedélyezési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban – előzetes és részletes hatásvizsgálatok, teljesítményértékelések, felülvizsgálatok, egységes környezethasználati engedélyezési eljárások esetében – szakhatóságként való közreműködés,
3.5.5. környezetvédelemmel kapcsolatos adatok értékelése, a környezetállapotról szóló éves jelentésekbe történő beépítése,
3.5.6. a városrendezési, fejlesztési tervek kidolgozása során a környezet- és természetvédelmi szempontok meghatározása,
3.5.7. kapcsolattartás a környezetvédelmi civilszervezetekkel,
3.5.8. közreműködés a hulladékgazdálkodási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatok ellátásában,
3.5.9. fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezési eljárásban való részvétel, a fapótlások ellenőrzése,
3.5.10. ellátja a vízügyi hatósági és szakhatósági feladatokat, eljár a talajvíz kutak építésének engedélyezése ügyében, részt vesz a vízügyi eljárásokban,
3.5.11. a kisebb vízfolyásokkal, vízi létesítményekkel összefüggő hatósági eljárások lefolytatása,
3.5.12. a jegyzői hatáskörbe utalt levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi eljárások lefolytatása,
3.5.13. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
3.5.14. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
3.5.15. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
3.5.16. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, a feladatellátásban résztvevő szervezetek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
3.5.17. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
3.5.18. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
3.5.19. ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.
 


Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás