SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Településképi véleményezési eljárás
Ügytípus:
 
Településképi véleményezési eljárás
 
Rövid leírás:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere településképi véleményét kell kérni a településképi véleményezésről szóló helyi rendelet szerinti esetekben, az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően.
A véleményezési eljárást a helyi rendeletben meghatározott léptékű építési tevékenységek esetében, az építési tevékenységgel érintett ingatlannak a településképi szempontból kiemelt jelentőségű területekhez viszonyított elhelyezkedésétől függően, kell lefolytatni.
Az ügyet intéző iroda:
Főépítészi Iroda
Címe:
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Földszint 4.
Telefon: (22) 537-206, fax: (22) 537-623
Ügyfélfogadási időpontok:
Szerda: 8-12 és 13-16 óra között
Péntek:  8-12 óra között
Ügyintéző:
Lantay Attila – városi főépítész.
Kovács Ádám, Sagát Ágnes, Schmidt Nóra - városrendezési ügyintézők
Igénylő, kötelezett:
Kérelmező lehet
 • az építtető, vagy
 • az ingatlan tulajdonosa
Az ügyintézés kezdeményezhető
A kérelem írásban, formanyomtatvány ( településképi véleényezési kérlelm) alapján történik, mely
 • postai úton, vagy
 • személyesen
kerülhet benyújtásra.
Ügyintézési határidő:
15 nap
Az ügyintézés díja:
Az ügyintézés díjtalan.
Letölthető dokumentumok:
az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/
Az alkalmazott jogszabályok:
Szükséges iratok:
 • A településképi véleményezési kérelem  1 pld  papír alaponszemélyesen, vagy postai úton benyújtva, valamint
 • a mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentáció, az ÉTDR felületére feltölve, melynek  tartalma:
  • rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
  • helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
  • településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
  • reklámelhelyezés ábrázolása,
  • a rendeltetés meghatározása.
 • A dokumentációt a kérelmezőnek, vagy meghatalmazottjának  pdf/A formátumban kell az ÉTDR tárhelyére  feltölteni 
  • ”előzetes szakhatósági, vagy egyéb megkeresés” formájában  
  • a településképi véleményezés hatóságának -  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének - címezve eljuttatni.
 • Ha a kérelemet, vagy a dokumentációt meghatalmazott nyújtja be, - a közigazgatási és hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40.§ és 40/A. § szerinti - meghatalmazás csatolása szükséges egy eredeti, aláírt példányban.
 • A Tervtanács véleményére alapozott véleményezés esetében, az építészeti-műszaki dokumentáció 1 példányát papír alapon postai úton, vagy személyesen is be kell nyújtani.
 • Egyéb információk:
A településképi szempontból kiemelt jelentőségű területeket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településképi véleményezési eljárásról szóló 5./2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete ábrázolja.
A mellékletet pdf formátumú fájlként letöltheti és utcanévre kereshet benne. A kereséshez az ablak bal oldalán tegye láthatóvá a fájl rétegeit. A rétegek között a szem formájú ikonra kattintva rejtse el a hrsz és a házszám rétegeket. A szerkesztés legördülő menüben válassza a keresés funkciót, vagy nyomja meg a Ctrl+K billentyűkombinációt.
(frissítve: 2016.10.19.)


Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás