SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Felhívások, Tájékoztatók

FELHÍVÁS


A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott „Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj Közalapítvány” Kuratóriuma

pályázatot hirdet

a városban élő, dolgozó vagy a várossal szellemi kapcsolatban álló alkotók, kutatók, művészek számára.

Pályázhatnak egyének, alkotók és alkotóközösségek az elméleti és az alkalmazott tudományok minden ágában, eredeti, máshol nem publikált, másutt még nem hasznosított pályaművekkel, pályatervekkel, kiemelkedő szellemi értékeket teremtő, tartalmazó művészeti alkotásokkal.

Az ösztöndíj elsősorban magát az alkotó tevékenységet kívánja segíteni.
Tanulmányi ösztöndíjat a kuratórium nem adományoz.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 30.

Az ösztöndíjak odaítéléséről, összegéről, - szükség esetén független szakértők véleményének kikérésével - a Kuratórium dönt. Az ösztöndíj kifizetése a következők szerint történik: Az ösztöndíj elnyerése után 25-25 %-ot negyedévenként utal át a Kuratórium, a megítélt összeg 50 %-át a pályamunka elfogadása után fizetjük ki.

Az ösztöndíj adómentes.

A díj átadására az augusztus 20-i ünnepségekhez kapcsolódó nyilvános kuratóriumi ülésen kerül sor.

Az ösztöndíjjal kapcsolatos információ kérhető a kuratórium titkárától
Tel: 06/70-6699041 Percze Ilona
E-mail: percze.ilona@pmhiv.szekesfehervar.hu

Letölthető anyag:
Pályázati felhívás és adatlap letöltése ITT (.doc)


REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK


A székesfehérvári Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság egyhangú szavazással megállapította, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6/A § (2)-(3) bekezdései alapján települési szinten az alábbi szakszervezetek minősülnek reprezentatív szakszervezetnek:

szakszervezet megnevezése reprezentativitás alapja
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Kjt. 6/A § (2) bekezdés b), c) pontja és (3) bekezdése alapján
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete Kjt. 6/A § (2) bekezdés b), c) pontja és (3) bekezdése alapján
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati dolgozók Szakszervezete
Kjt. 6/A § (2) bekezdés b), c) pontja és (3) bekezdése alapján
Pedagógusok Szakszervezete Kjt. 6/A § (2) bekezdés b), c) pontja és (3) bekezdése alapján
Színházi Dolgozók Szakszervezete Kjt. 6/A § (2) bekezdés b), c) pontja és (3) bekezdése alapján

Ezen közleményt Székesfehérvár Megyei Jogú Város honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. augusztus 27. napjával közzéteszem.

Székesfehérvár, 2014. augusztus 27.

Dr. Bóka Viktor
jegyző
Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás