SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Munkaterv

 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

880/2016.(XII.16.) számú h a t á r o z a t a :                            

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2017. év I. félévi munkatervére vonatkozó javaslatot.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2017. év I. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A Közgyűlés ülésnapjainak várható időpontja:

 

2017. január 20.

2017. február 10.

2017. március 3.

2017. március 24.

2017. április 7.

2017. április 28.

2017. május 26.

2017. június 16.

 

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály bevonásával a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

 

Felelős:      Dr. Bóka Viktor

                    jegyző

 

                    Pápai Erzsébet

                    Humán Erőforrás Gazdálkodási és

Koordinációs főosztályvezető

 

Határidő:    2016. december 31.

 

Kmf.

 

Dr. Cser-Palkovics András s.k.    Dr. Bóka Viktor    s.k.   polgármester                                 jegyző

 


 

Előterjesztés melléklete

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, az adóztatásról

Beszámoló a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás működéséről

Beszámoló a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működéséről

Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálatára

Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi összesített közbeszerzési terveinek jóváhagyására

Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi zárszámadásához kapcsolódó önkormányzati elszámolás elfogadására

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról

Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának 2016. évi helyzetéről

Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló gazdasági társaságok, valamint egyes önkormányzati társulások 2016. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól

Javaslatok Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok 2016. évi beszámolójának, 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Beszámolók Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok 2016. évi közhasznú tevékenységéről

Javaslat „Penna Regia” díj adományozására

Javaslat „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díj adományozására

Javaslat „Székesfehérvár Sportjáért” díj adományozására

Javaslat „Sipos Gyula” díj adományozására

Javaslat „Székesfehérvár Közoktatásáért” díj adományozására

Javaslat „Székesfehérvár Egészségéért” díj adományozására

Javaslat „Díszpolgári” díj, „Pro Civitate” díj és „Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára” cím adományozására

Javaslat „Pro Theatro Civitatis Albae Regialis” díj adományozására

 

 Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás