SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Beruházási Iroda
Az iroda az önkormányzati beruházások előkészítésével, lebonyolításával, aktiválásával kapcsolatos eljárásokat folytatja le:
 
7.1.1. az éves fejlesztési tervjavaslat és költségvetési javaslat összeállítása, egyeztetése,
7.1.2. támogatással megvalósuló beruházások műszaki előkészítése, terveztetése (megvalósíthatósági tanulmány, tanulmánytervek, engedély terv, tender terv, kiviteli terv, esetleg tervpályázat lebonyolítása), tervegyeztetés, engedélyeztetés, beruházás lebonyolítás
7.1.3. szerkezeti és szabályozási tervegyeztetéseken való részvétel és folyamatos konzultáció az azt készíttető Főépítészi Irodával,
7.1.4. beruházásokhoz kapcsolódó egyéb támogatások pályázatának előkészítése, összeállítása, határidőre való benyújtása, a támogatási szerződés előkészítése, folyamatos beszámolás, elszámolás
7.1.5. egyéb, a szakirodák által előkészített beruházásoknál, pályázatoknál egyeztetéseken való részvétel,
7.1.6. önkormányzati beruházások kivitelezésének indítására nyílt pályázatok lebonyolítása, valamint a közbeszerzési eljárásokban való részvétel (testületi előterjesztések előkészítése, munkacsoport üléseken való részvétel, döntés-előkészítő anyagok összeállítása, részletes műszaki dokumentáció összeállítása), a kivitelezővel szerződéskötés előkészítése, munkaterület átadása,
7.1.7. az önkormányzati intézmények által benyújtott felújítási igények, javaslatok összesítése, az éves intézmény-felújítási költségvetési javaslat összeállítása, felmérések elvégzése, tervek elkészíttetése, engedélyeztetés lefolytatása, az intézményvezetőkkel való koordináció,
7.1.8. kivitelezési munkáknál koordinációkon való részvétel, műszaki átadás-átvételi, üzembe helyezési, forgalomba helyezési eljárásokon az építtető képviselete,
7.1.9. műszaki ellenőrzés ellátására pályázatok előkészítése, lebonyolítása, szerződéskötés, a teljesítés folyamatos figyelemmel kísérése, műszaki ellenőri feladatok ellátása
7.1.10. garanciális felülvizsgálat kezdeményezése, hiányok, hibák javításának elvégeztetése, ellenőrzése, munka átvétele,
7.1.11. közmű-üzemeltetőkkel történő egyeztetés
7.1.12. közműépítéshez, útépítéshez szükséges útszabályozási munkák előkészítése a jóváhagyott szabályozási tervek alapján,
7.1.13. egyeztető tárgyalások lefolytatása, szerződés előkészítése, jogi ellenjegyzésre való továbbítás,
7.1.14. finanszírozási ütemterv naprakészen történő nyilvántartása,
7.1.15. szerződések nyilvántartása,
7.1.16. aktiváláshoz adatszolgáltatás,
7.1.17. lakossági tájékoztatás, ügyfelek tájékoztatása a várható és folyó beruházásokról,
7.1.18. lakossági kezdeményezésű fejlesztési feladatok koordinálása társulati beruházásban,
7.1.19. az iroda tevékenységi körével kapcsolatosan megjelenő pályázatok figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
7.1.20. az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
7.1.21. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat Portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról gondoskodás,
7.1.22. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
7.1.23. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
7.1.24. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
7.1.25. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
7.1.26. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.
 
 
 
 
 
Az iroda vezetője: Batáry Regina

Városház tér 1. II.em.  66.
Tel.:
  (22) 537-183
E-mail: beruhaz@pmhiv.szekesfehervar.hu

 


Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás