SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Közbeszerzési Iroda
Az iroda a Közgyűlés által elfogadott Közbeszerzési Szabályzatban és a helyben központosított közbeszerzésekről szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint az önkormányzat és egyes tárgykörökben intézményei közbeszerzési feladatait látja el:
 
2.2.1. a tárgyévi összesített közbeszerzési terv elkészítése, jóváhagyását követően közzététele,
2.2.2. a közbeszerzési eljárások előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés a közbeszerzési szakmai tartalmát meghatározó irodákkal, intézményekkel, gazdasági társaságokkal,
2.2.3. a közbeszerzési eljárások lefolytatása, a Bírálóbizottság és az eljárásban részt vevők munkájának szervezése, koordinálása,
2.2.4. a közbeszerzési eljárást lezáró döntések előkészítése, kihirdetése,
2.2.5. a közbeszerzésekről a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése,
2.2.6. a Közbeszerzési Szabályzat és a Rendelet tartalmának folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén javaslattétel annak módosítására a vonatkozó jogszabályi változások tükrében,
2.2.7. a jogszabályban előírt tartamú adatok továbbítása az Önkormányzat Portálján való megjelentetés céljából,
2.2.8. az egyes eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, felhívások közzététele és megküldése,
2.2.9. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
2.2.10. a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés tervezetek közbeszerzési szempontú előkészítése,
2.2.11. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival
2.2.12. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési előterjesztések készítése, a közgyűlési döntések végrehajtása,
2.2.13. Közbeszerzési Törvény szerinti statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések készítése.
 
 

Városház tér 1. II. em.


Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás