SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Iroda
Az iroda az önkormányzati fenntartású köznevelési, szociális és gyermekvédelmi intézmények működtetésével, fenntartói irányításával, valamint az egészségügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat látja el:
 
5.2.1. egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat-ellátási szerződések szövegszerű elkészítése,
5.2.2. Önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötött vállalkozó egészségügyi szolgáltatók ellenőrzése,
5.2.3. önkormányzati fenntartású, valamint ellátási szerződés alapján feladatot ellátó szociális, gyermekjóléti, egészségügyi intézmények működésének figyelemmel kísérése, közreműködés szakmai ellenőrzésükben, beszámoltatásukban, a fenntartói döntések végrehajtásának ellenőrzésében,
5.2.4. közgyűlési, bizottsági jóváhagyást igénylő intézményi szabályzatok előterjesztésének elkészítésében való közreműködés,
5.2.5. ágazati statisztikák elkészítése, intézményi statisztikák összegyűjtése, összesítése,
5.2.6. jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
5.2.7. az intézmények tevékenységéhez kapcsolódó normatívák, központi támogatások, átvett pénzeszközök felhasználásának helyszíni ellenőrzésekor szükség esetén részvétel,
5.2.8. az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
5.2.9. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelentetéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
5.2.10. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
5.2.11. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések előkészítése, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése,
5.2.12. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, az intézmények, szervezetek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
5.2.13. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
5.2.14. az iroda tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendelet tervezetek, koncepciók, tervek előkészítése,
5.2.15. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival.
 
 
 
Irodavezető: dr. Solymos Krisztina
 
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.   I. emelet 43. 44. 46. iroda
Telefon: (22) 537-119, (22) 537-262, (22) 537-143
 
 
 
 


Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás