SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Hivatali telefonköny és e-mail jegyzék
Körzetszám: 22

E-mail használata: név@pmhiv.szekesfehervar.hu
  telefonszám email cím
Polgármester    
Dr. Cser-Palkovics András polgármester 537-100 polgarmester
Polgármesteri titkárság fax: 316-569  
Csanády László 537-100 csanady.laszlo
Dr. Medgyesi Zsuzsanna  537-227 medgyesi.zsuzsanna
Fűrész István tanácsadó 537-227 furesz.istvan
Kötél Dénesné 537-100 kotel.denesne
Lippné Listár Beáta 537-100 listar.beata
Hamvasi Mercédesz 537-667 hamvasi.mercedesz
Gáspár Edit   gaspar.edit
Lengyel Zsófia   lengyel.zsofia
Szabó Barbara 537-615 szabo.barbara
Alpolgármesterek és titkárságok    
Brájer Éva alpolgármester 537-101 brajer.eva
Stroblné Fehér Erzsébet 537-101 feher.erzsebet
Szabó Gerő 537-101 szabo.gero
Égi Tamás alpolgármester 537-102 egi.tamas
Szabó Bakos Györgyné 537-102 szabobakos.gyorgyne
fax 537-210  
Róth Péter alpolgármester 537-204 roth.peter
Gerencsér Ágnes 537-105 gerencser.agnes
Deák Ferenc 537-105 deak.ferenc
fax 537-226  
Mészáros Attila alpolgármester 537-104 meszaros.attila
Dr. Perényiné Müller Judit 537-607 muller.judit
Jegyző, aljegyző és titkárságok    
Dr. Bóka Viktor jegyző  537-103 jegyzo
Kosztics Ágnes 537-103 kosztics.agnes
fax 316-569  
Dr. Kovács Adrien aljegyző 537-120 drkovacs.adrien
Jandrók Ágota 537-120 jandrok.agota
Jegyzői Kabinet    
Gál Péter Pál 537-604 gal.peter
Vakler Anna 537-614 vakler.anna
Kovács Antal Balázs 537-110 kovacs.antal
Ellenőrzési Iroda    
Farkas Erika 537-601 farkas.erika
Fóris Ramóna 537-254 foris.ramona
Hánis Józsefné 537-297 hanis.jozsefne
Süle Judit 537-254 sule.judit
Szabó Miklós Márton 537-297 szabo.miklos
Vörös Csaba Zoltán 537-601 voros.csaba
Főépítészi Iroda fax: 537-623  
Lantay Attila főépítész 537-228 lantay.attila
Czikora József 537-124 czikora.jozsef
Horváth Krisztina 537-205 horvath.krisztina
Komócsi Zsoltné 537-206 komocsine.szilvi
Kovács Ádám 537-108 kovacs.adam
Ötvös Ildikó 537-205 otvos.ildiko
Sagát Ágnes 537-114 sagat.agnes
Schmidt Nóra Anna 537-114 schmidt.nora
Közterület-felügyelet fax: 537-129 kozterulet
Nagypál Róbert irodavezető 537-181 nagypal.robert
Bíró József 537-127 biro.jozsef
Lajtai Marianna 537-127 lajtai.marianna
Varga Klára Zsuzsanna 537-127 varga.klara
Balog Tamás    
Berta Zsolt János    
Búsi Sándor    
Csép Tamás    
Erős Márk    
Gál László    
Harth Krisztián    
Horváth Balázs    
Horváth Viktor József    
Kauba Cintia    
Konc Tamás    
Kovács Gergõ    
Krizsa Zsolt    
Kunyik Gábor    
Molnár Bence Ferenc    
Molnár Csaba    
Molnár Róbert    
Nagy Péter    
Sándor Gergő    
Sógorka Attila    
Sztányi Antal    
Tóth Vilmos    
Varga József    
Varjaskeri Előd Tamás    
Vass Róbert    
Vincz Krisztina    
Jogi Főosztály    
Jogi Iroda    
Dr. Kulák Andrea irodavezető 537-639 kulak.andrea
Dr. Bodó Edina 537-180 bodo.edina
Dr. Erdélyi Éva 537-635 erdelyi.eva
Dr. Farkas Anita 537-220 farkas.anita
Dr. Gráczer Adrienn 537-640 graczer.adrienn
Dr. Monostori Szilvia 537-608 monostori.szilvia
Dr. Pollard Anita 537-299 pollard.anita
Közbeszerzési Iroda fax: 537-160  
Dr Bárdos Katalin irodavezető 537-295 bardos.katalin
Bajcsy Erzsébet 537-644 bajcsy.erzsebet
Ébner Balázs 537-150 ebner.balazs
Gráczerné Takács Mariann 537-179 graczerne.mariann
Szentgyörgyi László Roland 537-296 szentgyorgyi.laszlo
Dr. Kovács Miklós Ignác 537-669 kovacs.ignac
tárgyaló 537-116  
Vagyongazdálkodási Iroda    
Dr Végsőné Nagy Andrea irodavezető 537-258 vegsone.andrea
Bóbis Ildikó 537-264 bobis.ildiko
Kissné Mohácsi Éva 537-276 kissne.eva
Landiné Horváth Éva 537-121 landine.eva
Mezei Judit 537-253 mezei.judit
Lakáscsoport    
Somogyi Zsuzsanna lakáscsoport vezető 537-611 somogyi.zsuzsa
Braun Tímea 537-612 braun.timea
Cseh Bognárné Sellei Ildikó 537-190 csehbognarne.ildiko
Szijjártó Zsuzsanna 537-149 szijjarto.zsuzsanna
Gazdasági Igazgatóság    
Mészárosné Jasztrapszky Regina igazgató 537-169 meszarosne.regina
Sági Ildikó 537-122 sagi.ildiko
Költségvetési Iroda    
Darányi Ágnes 537-252 daranyi.agnes
Móricz Károly 537-216 moricz.karoly
Nagyné John Ágnes 537-250 nagyne.agnes
Dr Nyuliné Katona Ildikó 537-221 katona.ildiko
Sudár Zsoltné 537-221 sudar.zsoltne
Taupert Teréz 537-221 taupert.terez
Törökné Szabó Tünde 537-216 torokne.tunde
Pályázat Előkészítő és Tervezető Iroda    
Jakab Csaba 537-605 jakab.csaba
Projektmenedzsment Iroda    
Balogh Ágnes 537-609 balogh.agnes
Batári Anett 537-671 batari.anett
Horváthné Tóth Veronika 537-671 toth.veronika
Krecsmár Zsuzsanna 537-151 krecsmar.zsuzsanna
László Viktória 537-248 laszlo.viktoria
Mészáros Tamás 537-613 meszaros.tamas
Nóti Annamária 537-249 noti.annamaria
Ortner Aliz Virág 537-191 ortner.aliz
Szalai Anita 537-626 szalai.anita
Tóth Nóra 537-671 toth.nora
Pénzügyi Iroda fax:312-291, 537-192  
Kocsis-Jutka István irodavezető 537-224 kocsis.istvan
Bratkó Viktória 537-168 bratko.viktoria
Eper Márta 537-165 eper.marta
Fekete Erika 537-182 fekete.erika
Fogarasi Rozália 537-167 fogarasi.rozalia
Fülekiné Solymos Petra 537-259 solymos.petra
Hézl Brigitta 537-624 hezl.brigitta
Huszár Ivett 537-192 huszar.ivett
Kozma Gabriella 537-223 kozma.gabriella
Kiszely Csabáné 537-182 kiszelyne.gabi
Kiszelyné Németi Ágnes Orsolya 537-251 kiszely.orsolya
Kőszegi Mihályné 537-117 koszegine.judit
Makádiné Kádár Elvira Klára 537-165 kadar.elvira
Molnár Ferencné 537-229 molnarne.erika
Poscherné Horváth Krisztina 537-192 poscherne.krisztina
Römmer József 537-259 rommer.jozsef
Szendreiné Kajdi Andrea 537-168 kajdi.andrea
Szücsné Tõke Hajnalka 537-167 szucsne.hajnalka
Hatósági Főosztály    
Kincses Zsolt Dávid főosztályvezető 537-118 kincses.zsolt
Adóiroda fax: 537-277  
Déri László Gábor irodavezető 537-281 deri.laszlo
Balog Judit 537-282 balog.judit
Bercsikné Kovács Éva 537-280 bercsikne.eva
Bertáné Varga Katalin 537-286 bertane.katalin
Berzéthy Ágnes 537-282 berzethy.agi
Borosné Kocsis Erika 537-283 kocsis.erika
Fodor József 537-294 fodor.jozsef
Göndöcs Szilvia 537-288 gondocs.szilvia
Horváth Márta 537-284 horvath.marta
Horváth-Briski Valéria 537-286 briski.valeria
Kállai Viktor 537-291 kallai.viktor
Komárominé Ligeti Ágota 537-285 ligeti.agota
Kőszegi Krisztina 537-269 koszegi.krisztina
Kőszegi-Moór Marianna 537-291 koszegi-moor.marianna
Lukács Istvánné 537-284 lukacs.istvanne
Molnár István 537-289 molnar.istvan
Nagy Eszter 537-290 nagy.eszter
Nánási Ágnes 537-279 nanasi.agnes
Oláh Melinda 537-279 olah.melinda
Pápai Mariann 537-278 papai.mariann
Pilaszanovich Pálné 537-278 pila.palne
Dr. Dávid Viktória 537-290 david.viktoria
Szabó Nikolett 537-286 szabo.nikolett
Szántó Ilona 537-111 szanto.ilona
Szikora Melinda 537-288 szikora.melinda
Sztányiné Kis Ildikó 537-282 sztanyine.ildiko
Dr. Tóth Ildikó 537-283 drtoth.ildiko
Tőke Zsolt 537-218 toke.zsolt
Varga Csaba 537-218 varga.csaba
Anyakönyvi és Vállalkozásigazgatási Iroda    
Vágó Árpád irodavezető 537-239 vago.arpad
Bakiné Szõke Valéria 537-208 szoke.valeria
Bárándi Lászlóné 537-274 barandi.laszlone
Erősné Komáromi Gyöngyi 537-207 komaromi.gyongyi
Fischerné Árpási Edit 537-142 arpasi.edit
Grigalavicius Petra 537-643 grigalavicius.petra
Dr. Hefler Krisztina 537-128 hefler.krisztina
Izsó Gertrúd 537-265 izso.gertrud
Katkó Eszter 537-641 katko.eszter
Kern Klára Rózsa 537-642 kern.klara
Láposiné Tóth Éva 537-239 laposine.eva
Pap Tiborné 537-641 pap.tiborne
Polgárné Takács Krisztina 537-209 takacs.krisztina
Építésigazgatási Iroda fax: 537-233  
Kocsis Orsolya irodavezető 537-175 kocsis.orsolya
Berényiné Szabó Andrea 537-632 szabo.andrea
Fördős Mária 537-240 fordos.maria
Gubis Adrienn 537-140 gubis.adrienn
Jaczó Gábor 537-240 jaczo.gabor
Kovács Norbert 537-236 kovacs.norbert
Marton Melinda 537-231 marton.melinda
Mohai Beáta 537-178 mohai.beata
Papp Csilla 537-236 papp.csilla
Timmer-Papp Julianna 537-663 papp.julianna
Schekk Péter 537-255 schekk.peter
Szabóné dr. Kovács Nikolett 537-335 kovacs.nikolett
Tóthné Alföldi Anna 537-236 tothne.anna
Tóth Renáta 537-236 toth.renata
Veres Katalin 537-231 veres.kata
Igazgatási Iroda fax: 537-621  
Werger Éva irodavezető 537-109 werger.eva
Borbély Ildikó 537-195 borbely.ildiko
Németh László 537-145 nemeth.laszlo
Szilágyi Gyöngyi 537-638 szilagyi.gyongyi
Ügyfélszolgálat 537-200  
Goncsegina Gabriella 537-647 goncsegina.gabriella
Kötél Dénes 537-244 kotel.denes 
Tilhof Anikó 537-217 tilhof.aniko
Varga Gabriella 537-243 varga.gabriella
Varga-Joó Márta 537-242 varga-joo.marta
KCR Iroda    
Tóth Anita irodavezető 537-402 toth.anita
Csomai Rita 537-232 csomai.rita
Kocsis Nóra 537-137 kocsis.nora
Leposa Gábor 537-162 leposa.gabor
Rigó Ferenc 537-162 rigo.ferenc
Környezetvédelmi Iroda    
Kálmán Lilla irodavezető 537-163 kalman.lilla
Györök Orsolya 537-133 gyorok.orsolya
Homokiné Petrik Éva 537-131 petrik.eva
Nagy Eszter Orsolya 537-646 nagy.orsolya
Tóth Péter Bálint 537-170 toth.peter
Turóczi Andrea 537-637 turoczi.andrea
Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda fax: 537-159  
Gremsperger Ágnes 537-141 gremsperger.agnes
Papp Bálint 537-263 papp.balint
Südi Gabriella 537-634 sudi.gabriella
Humán Erőforrás Gazdálkodási és
Koordinációs Főosztály
   
Pápai Erzsébet főosztályvezető 537-194 papai.erzsebet
Mányoki Zoltán 537-268 manyoki.zoltan
Dr Sebe Lászlóné 537-115 sebe.laszlone
Lukácsovics Lászlóné 537-100  
Panda Krisztiánné 537-138 katona.nikolett
Trattnerné Tőke Zsuzsanna   toke.zsuzsanna
Gondnokság    
Lukács Levente irodavezető 537-107 lukacs.levente
Kaiser Erika 537-271 kaiser.erika
Kiss Lászlóné 537-272 kiss.laszlone
Horváth Zsolt 537-268  
Molnár Zoltán 537-268  
Nagy Ferenc 537-268  
Tálas József 537-268  
Vágner Attila 537-268  
Városház tér 1. porta    
Paizs Csaba 537-112  
Szekszárdy Tamás 537-112  
Városház tér 2. porta    
Csuti László 537-113  
Kelemen Zoltán 537-113  
Takarítók    
Szabóné Weinstein Márta 537-235 szabonew.marta
Bali Béláné    
Balom Zsuzsanna    
Gyulai Jánosné    
Horváth Melinda    
László Julianna    
Némethné Molnár Júlia    
Szunyog Lászlóné    
Közgyűlési Iroda fax: 537-225  
Laczi Zoltán irodavezető 537-157 laczi.zoltan
Durmics Andrea 537-648 durmics.andrea
Üvegesné Orosz Katalin 537-135 orosz.katalin
Glacz Rózsa  537-211 glacz.rozsa
Hiedl Helga 537-132 hiedl.helga
Réti Györgyné 537-136 retine.agnes
Takács Beatrix 537-649 safarne.bea
Török Ferencné Hollósi Sára 537-650 hollosi.sara
Iktató, sokszorosító    
Bocskáné Csordás Anett 537-212 csordas.anett
Mészáros Lászlóné 537-213 meszaros.laszlone
Pap Györgyi 537-214 pap.gyorgyi
Pappné Sumits Szilvia 537-636 sumits.szilvia
Otta Ferenc 537-215 otta.ferenc
Személyügyi Iroda    
Mátó Eszter 537-148 mato.eszter
Mazzag Károlyné dr. 537-189 mazzag.karolyne
Szalontai-Fazekas Elvira 537-189 fazekas.elvira
Humán Szolgáltatási Igazgatóság    
Móricz Zsuzsanna igazgató 537-266 moricz.zsuzsanna
Gombaszögi Nóra 537-261 gombaszogi.nora
Szatzker Éva 537-152 szatzker.eva
Nemzetközi kapcsolatok és idegennyelvű
városmenedzsment csoport
   
Halász Etelka 537-664 halasz.etelka
Kertész Rita 537-664 horvath.rita
Civil, Ifjúsági és Sportiroda    
Zentai Zsolt irodavezető 537-197 zentai.zsolt
Gombosné Kis Edit 537-197 kis.edit
Heim Ildikó 537-197 heim.ildiko
Magony Tamás 537-247 magony.tamas
Dr. Nagyné Ferenczy Eleonóra 537-247 ferenczy.nora
Végvári Anita 537-247 vegvari.anita
Zsargó Borbála 537-156 zsargo.borbala
Egészségügyi, Oktatási és
Szociális Intézményi Iroda
   
Dr. Solymos Krisztina Szonja irodavezető 537-143 drsolymos.krisztina
Spindler Tamás 537-262 spindler.tamas
Pallag Ildikó 537-262 pallag.ildiko
Pravetz Antalné 537-119 pravetz.erika
Tóthné Szabó Krisztina 537-119 tothne.krisztina
Közművelődési és Rendezvényszervezési Iroda    
Pálóczy Renáta irodavezető 537-196 paloczy.renata
Máhr Dániel 537-198 mahr.daniel
Kühl Mátyás 537-110 kuhl.matyas
Sánta Éva Katalin 537-198 santa.eva
Sárváriné Rieder Zsuzsanna 537-153 srieder.zsuzsa
Taupert Szilvia 537-154 taupert.szilvia
Kommunikációs Iroda    
Stettler Zsuzsanna 537-134, 234 stettler.zsuzsanna
Fejér Tamás 537-134, 234 fejer.tamas
Fraller Ildikó 537-134, 234 fraller.ildiko
Havasi Tímea 537-134, 234 havasi.timea
Kész-Varga Mónika 537-134, 234 kesz.monika
Samu Miklós Kálmán 537-134, 234 samu.miklos
Simon Erika 537-134, 234 simon.erika
Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Igazgatóság
   
Beruházási Iroda fax: 537-293  
Ötvös Krisztián irodavezető 537-267 otvos.krisztian
Domján József 537-147 domjan.jozsef
Fridrich Dávid 537-184 fridrich.david
Gorzás Adrienn 537-183 gorzas.adrienn
Kardos Ádám 537-146 kardos.adam
Katona Péter 537-161 katona.peter
Mányokiné Nagy Zsuzsanna 537-146 manyokine.zsuzsanna
Tőke Józsefné 537-147 csukas.piroska
Közlekedési Iroda fax: 537-230  
Nagy Zsolt irodavezető 537-173 nagy.zsolt
Bárány-Helmik Orsolya 537-172 barany.orsolya
Farkas Zoltán 537-645 farkas.zoltan
Fogarasi Gábor 537-665 fogarasi.gabor
Gulyás Eszter 537-662 gulyas.eszter
Halász Anikó 537-665 halasz.aniko
Horváth János 537-171 horvath.janos
Járja Krisztina 537-173 jarja.krisztina
Juhászné Viniczai Ágnes 537-292 viniczai.agnes
Oláh András 537-270 olah.andras
Papp Márton 537-668 papp.marton
Ragyamoczky Vince 537-171 ragyamoczky.vince
Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda fax:537-293  
Laczi Péter irodavezető 537-130 laczi.peter
Bessenyei Győző József 537-123 bessenyei.gyozo
Gergelyné Katona Erika 537-185 gergelyne.erika
Juhász Péter 537-660 juhasz.peter
Radics Józsefné 537-106 radics.zsuzsanna
Mészárosné Ruszkai Jusztina 537-660 ruszkai.jusztina
Rétfalvi Andrea 537-629, 631 retfalvi.andrea
Dolezsál Károly 70/6699-003 dolezsal.karoly
Garamvölgyi Zoltán 70/6699-004 garamvolgyi.zoltan
Krainhoffer József 70/4588-462 krainhoffer.jozsef
Látrányi András Ferenc 70/4588-463 latranyi.andras
Mohos László Béla 70/4588-465 mohos.laszlo
Nikl Mária 70/6699-005 nikl.maria


Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás