SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Önkormányzati adózással kapcsolatos jogszabályok és határidők
JOGSZABÁLYOK, ADÓZÁSI HATÁRIDŐK 
 
HELYI RENDELETEK
 
Az önkormányzati adóbevallások benyújtására  és az adó megfizetésére vonatkozó eljárási szabályok
 
 

Állandó- és ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adóra vonatkozó jogszabályok 

 
 
 
 
 

Építményadó
 
 
 
 
 
 

Idegenforgalmi adó 
 
 
 
 
 
 


Telekadó
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 42/2014. (XI.26.) számú önkormányzati rendelettel a telekadóról szóló 34/2012. (V.30.) számú önkormányzati rendelet 2015. január 1. nappal hatályon kívül helyezte, amely a korábbi évek adókötelezettségét nem érinti.
 
 
 

 
 ADÓZÁSI HATÁRIDŐK
 
Bejelentkezési határidők Bevallási határidők Befizetési határidők
Helyi iparűzési adó

Állandó jellegű tevékenység esetén:  Székhely szerinti  településen a vállalkozás kezdő (megalakulás) napját követő 15 napon belül. Telephely szerinti településen a vállalkozási tevékenység megkezdésétől számított 15 napon 

Ideiglenes jellegű tevékenység esetén: A vállalkozási tevékenység megkezdését követő 15 napon belül.

Állandó jellegű, folyamatosan működő vállalkozás esetén: Adóbevallást az adóévet követő május 31-ig. Adóelőleg kiegészítéséről (feltöltés) szóló bevallást adóév december 20. napjáig.  Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetén adóbevallást az adóév utolsó napját követő 5. hónap utolsó  napjáig. Adóelőleg kiegészítéséről szóló bevallást az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén adóbevallást a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig.
KATA adóalanynak - aki helyi iparűzési adóban a KATA (tételes) adózási módot választotta - adóvevallást csak abban az esetben kell benyújtania, amennyiben adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye, vagy adóalap mentességre jogosult, vagy levonható adót szeretne évényesíteni.  PL.levonható útdíj, ideiglenes iparűzési adó... . Bevallási határidő az adóévet követő január 15. napjáig.
Állandó jellegű tevékenység esetén:       I. adóelőleg részlet  - szeptember 15.    II. adóelőleg részlet - március 15. Adókülönbözet        - május 31.    Feltöltés                 - december 20.     Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén: I. adóelőleg részlet - az adóelőleg év 3. hónapjának 15. napja.II. adóelőleg részlet - az adóelőleg év 9. hónapjának 15. apja. Adókülönbözet - az üzleti év utolsó hónapját követő 5. hónap utolsó napjáig.    Feltöltés - az üzleti év  utolsó hónapjának 20. napjáig. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adót a tevékenység befejezésének napját követő hó 15. napjáig.      KATA adózási mód esetén az adót két egyenlő részletben kell megfizetni:    12 hónapos  adóév esetén:
I.  félévi adó, 25 e Ft -  március 16.
II. félévi adó, 25 e Ft - szeptember 15
Építményadó
  Az építmény szerzését, használatba vételét,   elidegenítését követő 15 napon belül. Továbbá minden adókötelezetséget érítő változást követő 15 napon belül. Pl.: hasznos alapterület megváltozása.
I.  félévi adó -  március 16.
II. félévi adó - szeptember 15.
Beszedett idegenforgalmi adó
Tevékenység megkezdését követő 15 napon belül. Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig. Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.
Gépjárműadó
  Bevallást kizárólag adómentesség érvényesítése esetén, továbbá gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén kell benyújtani. A bevallást a változást követő 15 napon belül kell benyújtani.
I.  félévi adó -  március 16.
II. félévi adó - szeptember 15.
Talajterhelési díj
  Tárgyévet követő március 31-ig. Tárgyévet követő március 31-ig.
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
  Kifizetőt terhelő  adóbevallást a tárgyévet követő február 25-ig.  Magánszemélyt terhelő adóbevallást a tárgyévet követő március 20-ig.   Nem kell bevallást benyújtani abban az esetben, amennyiben a bérbeadásról szóló szerződésben a bérbeadás időtartama az öt évet meghaladja. Kifizető estén: a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig.           Magánszemély esetén: a tárgy-negyedévet  követő hónap 12. napjáig.


Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás