SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Környezetvédelmi Irodán indítható ügyek és hozzájuk kapcsolódó letölthető nyomtatványok
I. Fakivágási engedélykérelem/bejelentés
 
I.1 Az ügy leírása, kitöltési útmutató:
 • A Székesfehérvár Megyei Jogú Város közterületen lévő fa, cserje (a továbbiakban: fás szárú növény) kivágására vonatkozó engedélykérelmet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője bírálja el.
 • A Székesfehérvár Megyei Jogú Város közterületen lévő fás szárú növény élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén benyújtandó bejelentést Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője vizsgálja meg.
 • A kérelem/bejelentés a Környezetvédelmi Irodához a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be.
 • A kérelemben/bejelentésben meg kell jelölni a kivágandó fás szárú növény pontos elhelyezkedését, fajtáját, törzsátmérőjét, kivágásának indokát, kivitelezését, valamint a fás szárú növény tervezett pótlását.
 • Az engedélyezési/bejelentési eljárás illetékköteles, mértéke 3.000.- Ft.
 • A hatóság megvizsgálja, hogy a kérelem tartalmazza-e a jogszabályban előírt kötelező elemeket, amennyiben nem, hiánypótlásra vagy a tényállás tisztázására hívja fel az ügyfelet.
 • Az engedélyezési/bejelentési eljárás során a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült más kérdésben végzést bocsát ki.
 
I.2 Az ügyintézés helye és ideje:
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. II. emelet 22. és 23. szoba) ügyfélfogadási időben (Szerda: 8:00-16:00; Péntek: 8:00-12:00; Tel: 06-22-537-170; 06-22-537-131).
 
I.3 Vonatkozó jogszabályok:
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
 • a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
 
  
 
 
II. Talajvízkút létesítése iránti engedély
 
II.1 Az ügy leírása, kitöltési útmutató:
 
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén kút létesítésére, használatbavételére és megszüntetésére vonatkozó engedélykérelmet - amennyiben a kút a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiséget nem haladja meg és a parti szűrésű és a karszt-vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül kizárólag talajvíz felhasználásával működik – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője bírálja el.
 • A létesítéshez szükséges kérelem a Környezetvédelmi Irodához a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1196. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú melléklet 1/B.) része szerinti terven vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be.
 • A kérelemben meg kell jelölni a kút helyét, tulajdonosát, a kútra vonatkozó adatokat, a vízkiemelést, csatolni kell a tulajdoni lapot.
 • Az engedélyezési eljárás illetékköteles, mértéke 5.000.- Ft.
 • A hatóság megvizsgálja, hogy a kérelem tartalmazza-e a jogszabályban előírt kötelező elemeket, amennyiben nem, hiánypótlásra vagy a tényállás tisztázására hívja fel az ügyfelet.
 • Az engedélyezési eljárás során a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült más kérdésben végzést bocsát ki.
 
II.2 Az ügyintézés helye és ideje:
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. II. emelet 22. és 23. szoba) ügyfélfogadási időben (Szerda: 8:00-16:00; Péntek: 8:00-12:00; tel: 06-22-537-170; 06-22-537-131).
 
II.3 Vonatkozó jogszabályok: 
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
 • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1196. (VI. 13.) KHVM rendelet,
 • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet,
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
 
 
 
 
III. Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem
 
III.1 Az ügy leírása, kitöltési útmutató: 
 • Bakonykúti, Csór, Füle, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kőszárhegy, Lovasberény, Moha, Nádasdladány, Pátka, Polgárdi, Sárkeresztes, Sárkeszi, Sárszentmihály, Szabadbattyán, Székesfehérvár, Úrhida, Zámoly közigazgatás területén környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zaj- és rezgésforrás üzemeltetője – amennyiben a jogszabályban meghatározott esetek szerint nem mentesül a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása alól - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének zajkibocsátási határértéket megállapító határozatának megléte esetén kezdheti meg az alábbi tevékenységét:
- épületek építése (TEÁOR 41),
- egyéb építmények építése (TEÁOR 42),
- speciális szaképítés (TEÁOR 43),
- gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása (TEÁOR 45),
- nagykereskedelem (TEÁOR 46),
- kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár) (TEÁOR 47),
- szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 55),
- vendéglátás (TEÁOR 56), reklám, piackutatás (TEÁOR 73),
- építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés (TEÁOR 81),
- alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység (TEÁOR 90,
- sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR 93).
 • A zajkibocsátási határérték iránti kérelem a Környezetvédelmi Irodához a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti űrlapon nyújtható be.
 • A kérelemben meg kell jelölni a kérelmező (üzemeltető) és a zajforrás adatait, ismertetését, működési idejét, a kérelem indokát, a zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanokat.
 • Az engedélyezési/bejelentési eljárás illetékköteles, mértéke 5.000.- Ft.
 • A hatóság megvizsgálja, hogy a kérelem tartalmazza-e a jogszabályban előírt kötelező elemeket, amennyiben nem, hiánypótlásra vagy a tényállás tisztázására hívja fel az ügyfelet.
 • Az engedélyezési/bejelentési eljárás során a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült más kérdésben végzést bocsát ki.
 • A zajkibocsátási határérték megállapítása után a zajforrás területén bekövetkező, a határérték mértékét és teljesülését befolyásoló változást a zajforrás üzemeltetőjének a KvVMr. 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon kell bejelenteni a Környezetvédelmi Irodához.
 
III.2 Az ügyintézés helye és ideje:
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. II. emelet 22. és 23. szoba) ügyfélfogadási időben (Szerda: 8:00-16:00; Péntek: 8:00-12:00; tel: 06-22-537-170; 06-22-537-131).
 
III.3 Vonatkozó jogszabályok: 
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
 • a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,
 • a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet,
 • a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet,
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
 
 
 
 
 


Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás