2024. Június 25. Vilmos, Viola, Vilma

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Környezetvédelmi Iroda
 A Közgyűlés, a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és nem hatósági feladatok ellátása:
 
3.5.1. kivizsgálja az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentéseket, kérelmeket, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről,
3.5.2. a Környezetvédelmi Program folyamatos végrehajtása, felülvizsgálatára javaslatok összeállítása,
3.5.3. a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek és területek kijelölésének megalapozásához szükséges vizsgálatok elvégeztetése, a felmérés eredményeinek ismeretében a helyi védetté nyilvánítás előkészítése,
3.5.4. az építésügyi, telepengedélyezési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban – előzetes és részletes hatásvizsgálatok, teljesítményértékelések, felülvizsgálatok, egységes környezethasználati engedélyezési eljárások esetében – szakhatóságként való közreműködés,
3.5.5. környezetvédelemmel kapcsolatos adatok értékelése, a környezetállapotról szóló éves jelentésekbe történő beépítése,
3.5.6. a városrendezési, fejlesztési tervek kidolgozása során a környezet- és természetvédelmi szempontok meghatározása,
3.5.7. kapcsolattartás a környezetvédelmi civilszervezetekkel,
3.5.8. közreműködés a hulladékgazdálkodási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatok ellátásában,
3.5.9. fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezési eljárásban való részvétel, a fapótlások ellenőrzése,
3.5.10. ellátja a vízügyi hatósági és szakhatósági feladatokat, eljár a talajvíz kutak építésének engedélyezése ügyében, részt vesz a vízügyi eljárásokban,
3.5.11. a kisebb vízfolyásokkal, vízi létesítményekkel összefüggő hatósági eljárások lefolytatása,
3.5.12. a jegyzői hatáskörbe utalt levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi eljárások lefolytatása,
3.5.13. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
3.5.14. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
3.5.15. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
3.5.16. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, a feladatellátásban résztvevő szervezetek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
3.5.17. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
3.5.18. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
3.5.19. ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek