2023. December 07. Ambrus, Ambrózia

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Környezetvédelmi Iroda
 A Közgyűlés, a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és nem hatósági feladatok ellátása:
 
3.5.1. kivizsgálja az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentéseket, kérelmeket, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről,
3.5.2. a Környezetvédelmi Program folyamatos végrehajtása, felülvizsgálatára javaslatok összeállítása,
3.5.3. a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek és területek kijelölésének megalapozásához szükséges vizsgálatok elvégeztetése, a felmérés eredményeinek ismeretében a helyi védetté nyilvánítás előkészítése,
3.5.4. az építésügyi, telepengedélyezési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban – előzetes és részletes hatásvizsgálatok, teljesítményértékelések, felülvizsgálatok, egységes környezethasználati engedélyezési eljárások esetében – szakhatóságként való közreműködés,
3.5.5. környezetvédelemmel kapcsolatos adatok értékelése, a környezetállapotról szóló éves jelentésekbe történő beépítése,
3.5.6. a városrendezési, fejlesztési tervek kidolgozása során a környezet- és természetvédelmi szempontok meghatározása,
3.5.7. kapcsolattartás a környezetvédelmi civilszervezetekkel,
3.5.8. közreműködés a hulladékgazdálkodási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatok ellátásában,
3.5.9. fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezési eljárásban való részvétel, a fapótlások ellenőrzése,
3.5.10. ellátja a vízügyi hatósági és szakhatósági feladatokat, eljár a talajvíz kutak építésének engedélyezése ügyében, részt vesz a vízügyi eljárásokban,
3.5.11. a kisebb vízfolyásokkal, vízi létesítményekkel összefüggő hatósági eljárások lefolytatása,
3.5.12. a jegyzői hatáskörbe utalt levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi eljárások lefolytatása,
3.5.13. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
3.5.14. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
3.5.15. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
3.5.16. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, a feladatellátásban résztvevő szervezetek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
3.5.17. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
3.5.18. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
3.5.19. ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül

Hírek