2024. Július 24. Kinga,Kunigunda, Kincső, Krisztina

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Vagyongazdálkodási Iroda
Az iroda ellátja az önkormányzat tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatokat:
 
2.3.1. az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanvagyon nyilvántartása, a vagyonkataszter vezetése, statisztika készítése és adatszolgáltatás,
2.3.2. az ingatlanvagyon leltározása a Pénzügyi Irodával együttműködve,
2.3.3. az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása körében adatgyűjtés (Földhivataltól, Településszerkezeti tervből, Szabályozási tervből, közműnyilvántartásokból), értékbecslés készíttetése,
2.3.4. ingatlanok hasznosításával kapcsolatos testületi előterjesztések előkészítése, a döntés végrehajtása (szerződéskötés előkészítése, ingatlan-nyilvántartási átvezetés),
2.3.5. önkormányzati tulajdonú területeken megépült magántulajdonú felépítmények alatti területekre bérleti szerződések előkészítése, bérlők nyilvántartása, számlázáshoz adatszolgáltatás a Pénzügyi irodának,
2.3.6. mezőgazdasági hasznosításra alkalmas önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérbe adásával kapcsolatos feladatok ellátása,
2.3.7. életjáradék lakásért konstrukcióval kapcsolatos ügyintézés, ennek keretében lakásokra értékbecslés készíttetése, a testületi döntés előkészítése, szerződéskötés előkészítése, adatszolgáltatás a Pénzügyi iroda részére,
2.3.8. az önkormányzatot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat előkészítése, testületi előterjesztés előkészítése,
2.3.9. építéshatósági ügyekben tulajdonosi hozzájárulás előkészítése, javaslattétel,
2.3.10. külföldiek tulajdonszerzésével kapcsolatos ügyekben a polgármesteri nyilatkozat előkészítése,
2.3.11. szabályozási terv szerinti közcélú felhasználásra rendelt ingatlanok átvételével kapcsolatos intézkedések előkészítése,
2.3.12. az éves költségvetési rendelethez és annak módosításához, a beszámolókhoz részanyagok készítése,
2.3.13. a kisajátítás megelőzésére kötött adásvételek alapjául szolgáló geodéziai munkarészek, szakértői értékbecslések elkészíttetése, egyeztetések lefolytatása, döntés előkészítése, szerződéskötés előkészítése,
2.3.14. kisajátítási kérelem továbbítása a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz, amennyiben a kisajátítás nem előzhető meg adásvétellel, megbízás esetén a kisajátítási eljárásban való részvétel,
2.3.15. adásvételek, kisajátítások földhivatali átvezettetésre történő benyújtása,
2.3.16. szolgalmi bejegyzések intézése (megállapodás, földhivatali átvezettetésre történő benyújtás),
2.3.17. korlátozási kártalanítási ügyekben döntés előkészítése, a szakértői vélemények elkészíttetése, egyeztetési tárgyalások lefolytatása, illetve azokon történő részvétel,
2.3.18. önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek elidegenítésre kijelölésével, lakótelkek értékesítésével kapcsolatos közgyűlési előterjesztések elkészítése, a szükséges egyeztetések lefolytatása,
2.3.19. méltányossági kérelmekkel kapcsolatos bizottsági előterjesztések elkészítése,
2.3.20. nem lakáscélú helyiségek értékesítésére, bérbeadására kiírt pályázati eljárások lebonyolítása,
2.3.21. az értékesített lakótelkekre előírt beépítési kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérése,
2.3.22. az önkormányzatot megillető vevőkijelölési jog gyakorlásával kapcsolatos előterjesztések elkészítése,
2.3.23. helyi lakáscélú támogatási kérelmekkel kapcsolatos előterjesztések elkészítése,
2.3.24. helyi lakáscélú támogatási szerződések elkészítése, a támogatások kifizetésének figyelemmel kísérése, melynek során együttműködik a Pénzügyi Irodával, jelzálogjog bejegyeztetése,
2.3.25. jelzálogjog rangsorának megváltoztatására, illetve jog bejegyzésére irányuló kérelmekkel kapcsolatos hozzájárulások elkészítése, előterjesztés készítése,
2.3.26. állami lakásépítési kedvezményekkel és adó-visszatérítési támogatással kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó eljárások lefolytatása,
2.3.27. bérlakásra várók nyilvántartásának vezetése,
2.3.28. bérlakások, szobabérlemények bérbeadásával, a bérleti jogviszony létesítésével, módosulásával, valamint megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, a döntések előkészítése,
2.3.29. az önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatásával kapcsolatos ügyek intézése,
2.3.30. önkormányzati bérlakások elidegenítésre történő kijelölésével kapcsolatos javaslatok elkészítése,
2.3.31. az feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
2.3.32. a bérlakásokkal, szobabérleményekkel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
2.3.33. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.
2.3.34. a térinformatikai rendszerhez tartozó alrendszer (vagyonkataszter) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
2.3.35. a tevékenységi körbe tartozó önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók elkészítése, az érdekvédelmi szervezetek véleményének kikérése,
2.3.36. az önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos tevékenység ellátása,
2.3.37. az Önkormányzat tulajdonában, de nem a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat intézményei kezelésében lévő eszközök hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos tevékenység ellátása,
2.3.38. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
2.3.39. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
2.3.40. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
2.3.41. az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
2.3.42. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
2.3.43. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
2.3.44. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
2.3.45. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.
 
Az iroda hatáskörébe tartozó tevékenységek:
Irodavezető: dr. Végsőné Nagy Andrea

Városház tér 1.  II. emelet  61/1-es iroda
E-mail:  vegsone.andrea@pmhiv.szekesfehervar.hu


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek