2024. Június 25. Vilmos, Viola, Vilma

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Pénzügyi Iroda
Az iroda az önkormányzat és a hivatal gazdálkodásával a pénzellátás biztosításával, a bevételek beszedésével, kiadások teljesítésével, a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásában való közreműködéssel kapcsolatos feladatokat látja el:
 
6.3.1. likviditási tervek elkészítése a társirodák adatszolgáltatása alapján, a teljesítés figyelemmel kísérése,
6.3.2. hitelfelvétel előkészítése, hiteltörlesztés, hitelek, kötvények, kezesség- és garanciavállalások nyilvántartása,
6.3.3. az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének előkészítése, a döntés végrehajtása,
6.3.4. a kötelezettségvállalási szabályzatban előírt utalványozási, ellenjegyzési, ellenőrzési feladatok ellátása, számlák, támogatások kifizetése,
6.3.5. közműfejlesztési hozzájárulás igénylése, kiutalás,
6.3.6. külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos elszámolások bonyolítása, valuta biztosítása,
6.3.7. az éves költségvetésben jóváhagyott bizottsági keretek, alapok, polgármesteri keret terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartása, a teljesítés figyelemmel kísérése,
6.3.8. házi pénztár üzemeltetése (étkezési utalványok beszerzése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, pénztári ki- és befizetések lebonyolítása),
6.3.9. a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendők ellátása, számlák kibocsátása, követelések behajtásának kezdeményezése,
6.3.10. vevő folyószámlák vezetése, hátralékosokkal szembeni intézkedések kezdeményezése,
6.3.11. ÁFA és egyéb központi adókkal kapcsolatos adóbevallások készítése, adók befizetése, visszaigénylése,
6.3.12. bérszámfejtési feladatok ellátása, az érvényesített adó és járulékkötelezettséggel kapcsolatos adatszolgáltatás,
6.3.13. az elszámolásra adott támogatások ellenőrzésében való közreműködés a támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint,
6.3.14. a Hivatal számviteli politikájának, számlarendjének és a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatainak előkészítése,
6.3.15. gazdasági folyamatok analitikus és főkönyvi nyilvántartása,
6.3.16. leltározási tevékenység szervezése,
6.3.17. beszámolási kötelezettségek teljesítése, mérlegek, zárszámadás, beszámoló készítése, pénzmaradvány megállapítása, adatszolgáltatások, kontrolling elemzések készítése,
6.3.18. az önkormányzati tulajdonban lévő értékpapírok, vagyoni befektetések, a hivatali vagyon értékbeni és az egyéb befektetett eszközök analitikus nyilvántartása,
6.3.19. szociális és gyermekvédelmi támogatások nyilvántartása, folyósítása, az állami támogatás igénylése a szakmai iroda előkészítését követően,
6.3.20. kölcsönök, törlesztések nyilvántartása, beszedése,
6.3.21. beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi nyilvántartások vezetése, elszámolások elkészítése,
6.3.22. bírságok beszedésének nyilvántartása, intézkedés a beszedésre,
6.3.23. nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés,
6.3.24. adatszolgáltatás a Költségvetési Iroda, a Magyar Államkincstár, az állami adóhatóság és a társirodák részére,
6.3.25. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
6.3.26. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
6.3.27. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése,
6.3.28. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
6.3.29. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.
 
 
 
Az iroda vezetője: Kocsis-Jutka István

Városház tér 1. II. em.
Tel.:  (22) 537-224 Fax: (22) 312-291
E-mail:  kocsis.istvan@pmhiv.szekesfehervar.hu
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek