2024. Április 18. Andrea, Ilma, Apolló, Aladár

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Személyügyi Iroda
Az iroda ellátja a hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak, valamint az önkormányzati intézmények magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottainak, a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Közgyűlés által megbízott vezetőinek alkalmazásával kapcsolatos feladatokat:
 
4.4.1. közszolgálati szabályzat előkészítése, javaslattétel a módosítására,
4.4.2. személyi ügyekben testületi előterjesztések elkészítése, egyeztetések lefolytatása,
4.4.3. munkáltatói intézkedések előkészítése az alábbi tárgykörökben:
a) kinevezés, annak módosítása, átsorolás, illetményváltozás, munkaszerződés kötése, módosítása,
b) jubileumi jutalom,
c) jogviszony megszűnése, megszüntetése,
d) rendkívüli munkavégzés, helyettesítés,
e) összeférhetetlenség,
f) fegyelmi eljárás megindítása,
g) egyéb munkáltatói juttatások,
h) tanulmányi szerződés,
4.4.4. személyi anyagok, nyilvántartások kezelése,
4.4.5. pályázatok előkészítése, lebonyolítása,
4.4.6. vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásában közreműködés, munkáltatói intézkedések előkészítése, nyilatkozatok átvétele,
4.4.7. KÖZIGTAD jelentések elkészítése, továbbítása,
4.4.8. vizsgakötelezettségek nyilvántartása, a Kormányhivatal értesítése alapján szervezése,
4.4.9. elektronikus képzési és vizsgarendszer kezelése,
4.4.10. TARTINFO rendszer kezelése,
4.4.11. a hivatal alkalmazottai cafetéria-juttatásának igénylésével, adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátása, a havi cafetéria-juttatások kimutatásának továbbítása a Pénzügyi Irodára,
4.4.12. szakkönyv, folyóirat megrendelések,
4.4.13. kedvezményes utazási utalvány biztosításával kapcsolatos ügyintézés,
4.4.14. kötelező továbbképzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
4.4.15. szabadság nyilvántartás vezetése, a hivatal alkalmazottai esetében az egyéb távollétek jelentésének elkészítése, továbbítása Magyar Államkincstárhoz,
4.4.16. a hivatal alkalmazottainak lakásépítési, lakásvásárlási támogatásával kapcsolatos döntés előkészítése,
4.4.17. munkahelyi esélyegyenlőségi terv készítésével kapcsolatos feladatok ellátása,
4.4.18. tanácsadás munkajogi kérdésekben,
4.4.19. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat Portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról gondoskodás,
4.4.20. közreműködés az önkormányzat kegyeleti rendeletének végrehajtásában,
4.4.21. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
4.4.22. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
4.4.23. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
4.4.24. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
4.4.25. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
4.4.26. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a hivatal más irodáival, a Magyar Államkincstárral,
4.4.27. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.
 
 
Városház tér 1. I.em. 47/A
Tel.: 537-194


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek