2024. Május 20. Bernát, Bernardin, Felícia

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Költségvetési Iroda
Az iroda a költségvetési tervezéssel, beszámolással, önkormányzati szintű gazdálkodással, intézményi finanszírozással, állami támogatások igénylésével kapcsolatos feladatokat látja el:
 
6.1.1. az önkormányzat költségvetési koncepciójának, költségvetési rendelettervezetének, módosításának előkészítése, az azokat alátámasztó igények felmérése, feldolgozása, az egyeztetések lefolytatása, az előterjesztés összeállítása,
6.1.2. intézményi likviditási terv készítése, a teljesítés figyelemmel kísérése,
6.1.3. az önkormányzat zárszámadási rendelettervezetének, a gazdálkodás féléves és háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolóknak az összeállítása, a negyedéves pénzforgalmi és mérlegjelentések elkészítése, a zárszámadás keretében az intézményi pénzmaradvány megállapítása, a központi pénzügyi információs rendszer szerinti adatszolgáltatás teljesítése,
6.1.4. az önkormányzati intézmények éves és évközi beszámolóinak felülvizsgálata, ennek alapján a gazdálkodás alakulásának figyelemmel kísérése, elemzése,
6.1.5. az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladataival kapcsolatban felmerült szakmai kérdések megválaszolása,
6.1.6. az önkormányzati intézmények költségvetési előirányzatainak nyilvántartása, pénzellátásuk „kiskincstári” rendszerben, a kiutalt intézményi támogatások nyilvántartása,
6.1.7. intézményi nettó munkabérek utalása a Magyar Államkincstár számfejtése alapján,
6.1.8. az intézmények vonatkozásában polgármesteri keretként, bizottsági keretként és felújítási keretként elkülönített előirányzatok nyilvántartása és elszámolása,
6.1.9. az éves költségvetésben tartalékként elkülönített keretek analitikus nyilvántartása,
6.1.10. a költségvetési gazdálkodással összefüggő testületi döntések szakmai, jogszabályi előírásoknak megfelelő, megalapozott előkészítése,
6.1.11. a költségvetést befolyásoló bizottsági, közgyűlési előterjesztések, döntések hatásainak számszerűsítésében, a szükséges módosítások megtételére vonatkozó javaslatok kidolgozásában való részvétel,
6.1.12. megállapodások gazdasági, költségvetési szempontok szerinti véleményezése,
6.1.13. az önkormányzati gazdálkodás alakulásának figyelemmel kísérése, az ésszerű takarékos gazdálkodás megvalósítására ösztönző javaslatok, összehasonlító kimutatások, eljárások kidolgozása,
6.1.14. az éves költségvetési törvény alapján a normatív támogatások, egyéb központosított előirányzatok terhére folyósított állami támogatások igénylése, a tényleges felhasználás szerinti elszámolás elkészítése, szüksége esetén a helyszíni ellenőrzésben való részvétel,
6.1.15. létszámváltozáshoz kapcsolódó pályázatok előkészítése, koordinálása, a teljesítés figyelemmel kisérése, az elszámolás elkészítése,
6.1.16. prémiumévek programban foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó jelentések előkészítése, felmérése, jogszabály szerinti összeállítása,
6.1.17. az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak munkáltatói hozzájárulásának átutalásával, nyilvántartásával, az adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása,
6.1.18. a köztisztviselő egészségpénztári tagok részére teljesített munkáltatói hozzájárulás átutalásával, nyilvántartásával, adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása,
6.1.19. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat Portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról gondoskodás,
6.1.20. a költségvetést befolyásoló közgyűlési döntések gazdasági kihatásainak számszerűsített nyilvántartása,
6.1.21. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
6.1.22. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
6.1.23. együttműködés az iroda feladatkörében a Hivatal más irodáival,
6.1.24. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.
 
 
 
 
Városház tér 1. II. em.
Tel:
  537-216, 537-221

Az iroda feladatkörébe tartozik az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak bonyolítása.
Közbeszerzési előadó: Varga Katalin
Városház tér 1. II. em.
Tel:
537-150


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek