2024. Május 20. Bernát, Bernardin, Felícia

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Ellenőrzési Iroda
Az iroda a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, a többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságok belső ellenőrzési feladatait látja el:
 
1.1.1. kockázatelemzés alapján stratégiai terv és éves ellenőrzési terv készítése, az ellenőrzések lefolytatásához ellenőrzési programok készítése, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése,
1.1.2. nyilvántartás vezetése az ellenőrzésekről, gondoskodás az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről,
1.1.3. tevékenysége során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések, az éves elemi költségvetési beszámolókra vonatkozóan megbízhatósági ellenőrzések végzése,
1.1.4. tevékenysége során ellátja az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó normatívák, központi támogatások, valamint az átvett pénzeszközök szabályszerűségi vizsgálatát, a feltárt eltérések alapján azonnali és egyéb intézkedések megtételét kezdeményezi,
1.1.5. a belső kontrollok (FEUVE, Kockázatkezelés, Kontrollkörnyezet, Kontrolltevékenységek, Információ és kommunikáció, Monitoring) kiépítésének, működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálata és értékelése,
1.1.6. a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata, értékelése,
1.1.7. vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
1.1.8. a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások és ajánlások megtétele, valamint elemzések, értékelések készítése a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontroll rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,
1.1.9. ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében,
1.1.10. ellenőrzési jelentés elkészítése, az ennek alapján megtett intézkedések nyomon követése,
1.1.11. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
1.1.12. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
1.1.13. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a társirodákkal, kiemelten a Közbeszerzési Irodával, az Oktatási Irodával, Egészségügyi és Szociális intézményi Irodával, a Közművelődési intézményi Irodával, a Vagyongazdálkodási Irodával és a Költségvetési Irodával, a költségvetési szervekkel, gazdasági társaságokkal,
1.1.14. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.
 
 
 
 
Az iroda vezetője: Rakoncza Mihály

Városház tér 1. fsz. 13.
Tel/fax: 537-187
E-mail: rakoncza.mihaly@pmhiv.szekesfehervar.hu
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek