2024. Július 24. Kinga,Kunigunda, Kincső, Krisztina

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Adóiroda - Adatok , információk
Az adóügyekkel kapcsolatos menüpontok a jobboldali menüsávban találhatóak.
 
A jegyző hatáskörébe tartozó helyi és központi adókkal kapcsolatos adóigazgatási eljárások, az adók módjára behajtandó köztartozással kapcsolatos végrehajtási tevékenységet látja el:
 
3.1.1 bejelentkezés, bevallás alapján az adóalanyok nyilvántartása, az adó megállapítása, kivetése,
3.1.2 az adókötelezettséget előírása, befizetéseket könyvelése, elszámolása az adózó számlalapján,
3.1.3 az előlegmérséklési kérelmek elbírálása, a méltányossági eljárások (fizetési könnyítés, adómérséklés) lefolytatása,
3.1.4 az adószámla egyenlegéről az adózó értesítése,
3.1.5 adóellenőrzés lefolytatása
3.1.6 hitelezői igénybejelentés benyújtása a csőd-, felszámolás- és végelszámolási eljárásokban.
3.1.7 az adótartozás behajtása érdekében a végrehajtási eljárás lefolytatása
3.1.8 az adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével kapcsolatos eljárás lefolytatása
3.1.9 az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványokról gondoskodás
3.1.10 adatszolgáltatás a számvitel részére a havi, negyedéves, éves zárási összesítők alapján
3.1.11 kapcsolat tartása a társhatóságokkal, a Magyar Államkincstárral, az adóbeszedési számlákat vezető pénzintézettel, továbbá az adónyilvántartást szolgáló ONKADO program rendszergazdájával
3.1.12 adatszolgáltatás nyújtása a testületi előterjesztések elkészítéséhez, a költségvetés, annak módosítása, illetve a zárszámadás előkészítéséhez
3.1.13 adóigazolások, költségmentességhez hatósági bizonyítványok kiadása,
3.1.14 jogszabályban meghatározott esetekben adó- és értékbizonyítvány kiállítása
3.1.15 az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
3.1.16 az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
3.1.17 az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
3.1.18 az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
3.1.19 az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
3.1.20 együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
3.1.21 ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.
 
 
Az iroda vezetője: Déri László

Várkörút 1/a.
Tel.: 22 537-284, 537-283, 537-286, 537-280, 537-279, 537-290

Fax: 22 537-277

Levelezési cím:
Székesfehérvár
Pf.: 437.
8002

Személyes ügyintézés:
Hétfő: 13-15 óráig
szerda 8-12 óráig, 13-18 óráig
Péntek: 8-12 óráig


Letölthető nyomtatványok

Számlaszámok

 Az önkormányzathoz fizetendő adókat, adók módjára fizetendő kötelezettségeket az alábbi számlákra kell befizetni, illetve utalni.
 
Iparűzési adó beszedési számla 12023008-00262602-00100003
Gépjárműadó beszedési számla 12023008-00154318-00100001
Idegenforgalmiadó beszedési számla 12023008-00334223-00100006
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla 12023008-00334234-00100002
Késedelmi pótlék beszedési számla 12023008-00334245-00100008
Bírság, önellenőrzési pótlék,
végrehajtási költség beszedési számla
12023008-00334256-00100004
Egyéb bevételek számla 12023008-00154307-00100005
Idegen bevételek számla 12023008-00206264-00100001
Talajterhelési díj számla 12023008-00108361-00100002
Illeték beszedési számla 12023008-00113689-00100001
Építményadó beszedési számla
12023008-00334201-00100004
Telekadó beszedési számla 12023008-01348785-00100007
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek