2024. Június 25. Vilmos, Viola, Vilma

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Építésigazgatási Iroda
Az iroda ellátja Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területéhez tartozó települések területén az első fokú építéshatósági feladatokat, melyek különösen az alábbiak:
 
3.3.1. az építési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban meghatározott esetekben szükséges építésügyi hatósági eljárás lefolytatása,
3.3.2. építési engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bontási engedélyezési eljárások lefolytatása,
3.3.3. engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárás lefolytatása,
3.3.4. jogutódlás tudomásulvételi, használatbavétel tudomásulvételi eljárás lefolytatása,
3.3.5. hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos feladatok ellátása,
3.3.6. kötelezési, végrehajtási, szakhatósági, valamint veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárások lefolytatása,
3.3.7. jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtása,
3.3.9. Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén az ingatlanok házszámozása,
3.3.10. jogszabályban meghatározott nyilvántartások vezetése,
3.3.11. jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése, ágazati statisztikák készítése.
3.3.12. az Irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi Iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
3.3.13. az Iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
3.3.14. az Irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettség-vállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
3.3.15. az Iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat Portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról gondoskodás.

Helyi építési szabályzatok és szabályozási tervek

Elérhetőségek:

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. földszint
Telefon: +36-22/537-178
Fax: +36-22/537-233

 

Az Építésigazgatási Iroda ügyfélfogadási rendje 2015. július 1-től az alábbiak szerint változott:

Ügyfélfogadás:
Hétfő 8:00 - 16:00
Szerda 13:00 - 18:00
Péntek 8:00 - 12:00
Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Kossuth utca (Ügyfélszolgálati Iroda)
 
 
 
Fogadónap:
Hétfő 13:00 - 16:00
Kizárólag előzetes időpont-egyeztetés szerint, az alábbi elérhetőségen: +36-22/537-178
 
Tervezői fogadónap:
Csütörtök 13:00 - 16:00
Kizárólag előzetes időpont-egyeztetés szerint, az alábbi elérhetőségen: +36-22/537-178
Időpont foglaláskor az alábbi adatok megadása szükséges: tervező neve, elérhetősége; érintett ingatlan települése, helyrajzi száma; egyeztetés tárgya
 
Letölthető nyomtatványok
ÉTDR formanyomtatványok
 
Tájékoztatók
Lakossági tájékoztatók építésügyi eljárásokról
 
Illetékszámla adatai:
 
Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bankszámlaszám megnevezése: „Közigazgatási hatósági eljárási illeték”
Bankszámlaszám: 12023008-00153647-00500009
Átutalás közleménye: Érintett ingatlan települése, helyrajzi száma
pl.: Székesfehérvár, 989898 hrsz.
 
Az átutalás során kötelezően kitöltendő adatok:
Kedvezményezett neve: SZMJV Önk Közig Hat Elj Illeték
Bankszámlaszám: 12023008-00153647-00500009
Átutalás közleménye: Érintett ingatlan települése, helyrajzi száma


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek