2024. Május 20. Bernát, Bernardin, Felícia

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Közművelődési és Rendezvényszervező Iroda
Az iroda ellátja a kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények, szerveződések irányításával, a kulturális élet szervezésével kapcsolatos, valamint a rendezvényszervezéssel, a nemzetközi kapcsolatok fenntartásával kapcsolatos feladatokat:
 
Az iroda vezetője: Pálóczy Renáta
E-mail:
Cím, elérhetőségek: Városház tér 1. I.em. 55./A
Tel.:  (22) 537-153
 
5.4.1. önkormányzati rendezvények, állami, nemzeti és városi ünnepségek, rendezvények, megemlékezések szervezési feladatainak előkészítése, koordinációja, lebonyolítása,
5.4.2. önkormányzati kitüntetések, díjak átadásának előkészítése, lebonyolítása,
5.4.3. protokollajándékok biztosítása, egyéb ajándékok beszerzése,
5.4.4. a partnervárosi, testvérvárosi és más nemzetközi delegációk programjának előkészítése, szervezésében közreműködés,
5.4.5. a nemzetközi és partnervárosi, testvérvárosi együttműködések tervezése, a végrehajtással kapcsolatos teendők ellátása, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, fejlesztésében közreműködés,
5.4.6. a partnervárosi, testvérvárosi, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés,
5.4.7. külföldi vendégek, delegációk érkezése esetén a tolmácsolás megszervezése,
5.4.8. a nemzetközi kapcsolatokból adódó fordítási feladatok ellátása, megszervezése,
5.4.9. a tisztségviselők, képviselők külföldi utazásának megszervezése,
5.4.10. közreműködés az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásában,
5.4.11. a kegyeleti eljárás szabályairól szóló rendelet végrehajtásából adódó feladatok ellátása,
5.4.12. a közpénzekből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos előkészítési feladatok, közzétételi feladatok ellátása,
5.4.13. a közgyűlés, bizottság által meghirdetett szakmai pályázatok nyerteseivel kötendő szerződések előkészítése, az elszámolások begyűjtése, feldolgozása,
5.4.14. gondoskodás a fenntartó és az intézmények közötti információáramlásról, rendszeres kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, az intézmények közötti szakmai munka koordinálása,
5.4.15. a kulturális intézmények munkatársainak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok ellátása,
5.4.16. az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények működésének figyelemmel kísérése, közreműködés szakmai ellenőrzésükben, beszámoltatásukban, a fenntartói döntések végrehajtásának ellenőrzésében,
5.4.17. a közgyűlési, bizottsági jóváhagyást igénylő intézményi szabályzatok előterjesztésének elkészítésében való közreműködés,
5.4.18. kapcsolattartás a kulturális területen működő szervezetekkel,
5.4.19. emlékmű, közterületi műalkotás elhelyezésének előkészítéséről gondoskodás,
5.4.20. a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása,
5.4.21. az intézmények tevékenységéhez kapcsolódó központi támogatások, átvett pénzeszközök felhasználásának helyszíni ellenőrzésekor szükség esetén részvétel,
5.4.22. az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
5.4.23. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
5.4.24. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések előkészítése, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
5.4.25. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelentetéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
5.4.26. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, az intézmények, szakmai szervezetek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
5.4.27. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
5.4.28. az iroda tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendelet tervezetek, koncepciók, tervek előkészítése,
5.4.29. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
5.4.30. ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése. 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek