2024. Június 25. Vilmos, Viola, Vilma

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Közbeszerzési Iroda
Az iroda a Közgyűlés által elfogadott Közbeszerzési Szabályzatban és a helyben központosított közbeszerzésekről szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint az önkormányzat és egyes tárgykörökben intézményei közbeszerzési feladatait látja el:
 
2.2.1. a tárgyévi összesített közbeszerzési terv elkészítése, jóváhagyását követően közzététele,
2.2.2. a közbeszerzési eljárások előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés a közbeszerzési szakmai tartalmát meghatározó irodákkal, intézményekkel, gazdasági társaságokkal,
2.2.3. a közbeszerzési eljárások lefolytatása, a Bírálóbizottság és az eljárásban részt vevők munkájának szervezése, koordinálása,
2.2.4. a közbeszerzési eljárást lezáró döntések előkészítése, kihirdetése,
2.2.5. a közbeszerzésekről a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése,
2.2.6. a Közbeszerzési Szabályzat és a Rendelet tartalmának folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén javaslattétel annak módosítására a vonatkozó jogszabályi változások tükrében,
2.2.7. a jogszabályban előírt tartamú adatok továbbítása az Önkormányzat Portálján való megjelentetés céljából,
2.2.8. az egyes eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, felhívások közzététele és megküldése,
2.2.9. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
2.2.10. a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés tervezetek közbeszerzési szempontú előkészítése,
2.2.11. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival
2.2.12. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési előterjesztések készítése, a közgyűlési döntések végrehajtása,
2.2.13. Közbeszerzési Törvény szerinti statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések készítése.
 
 

Városház tér 1. II. em.


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek