2024. Június 25. Vilmos, Viola, Vilma

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Iroda
Az iroda az önkormányzati fenntartású köznevelési, szociális és gyermekvédelmi intézmények működtetésével, fenntartói irányításával, valamint az egészségügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat látja el:
 
5.2.1. egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat-ellátási szerződések szövegszerű elkészítése,
5.2.2. Önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötött vállalkozó egészségügyi szolgáltatók ellenőrzése,
5.2.3. önkormányzati fenntartású, valamint ellátási szerződés alapján feladatot ellátó szociális, gyermekjóléti, egészségügyi intézmények működésének figyelemmel kísérése, közreműködés szakmai ellenőrzésükben, beszámoltatásukban, a fenntartói döntések végrehajtásának ellenőrzésében,
5.2.4. közgyűlési, bizottsági jóváhagyást igénylő intézményi szabályzatok előterjesztésének elkészítésében való közreműködés,
5.2.5. ágazati statisztikák elkészítése, intézményi statisztikák összegyűjtése, összesítése,
5.2.6. jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
5.2.7. az intézmények tevékenységéhez kapcsolódó normatívák, központi támogatások, átvett pénzeszközök felhasználásának helyszíni ellenőrzésekor szükség esetén részvétel,
5.2.8. az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
5.2.9. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelentetéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
5.2.10. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
5.2.11. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések előkészítése, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése,
5.2.12. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, az intézmények, szervezetek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
5.2.13. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
5.2.14. az iroda tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendelet tervezetek, koncepciók, tervek előkészítése,
5.2.15. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival.
 
 
 
Irodavezető: dr. Solymos Krisztina
 
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.   I. emelet 43. 44. 46. iroda
Telefon: (22) 537-119, (22) 537-262, (22) 537-143
 
 
 
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek