2024. Június 25. Vilmos, Viola, Vilma

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Civil, Ifjúsági és Sportiroda
Az iroda ellátja a civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatásával kapcsolatos, valamint az ifjúsági és sportfeladatokat:
 
5.1.1. kapcsolattartás a civil és ifjúsági szervezetekkel,
5.1.2. közreműködés az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásában,
5.1.3. civil rendezvények szervezésében segítségnyújtás, szakmai háttéranyagok készítése,
5.1.4. az Önkormányzat által kiírt pályázatok előkészítésében segítségnyújtás a civil szervezetek részére,
5.1.5. Fehérvári Civil Központ működésével kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés,
5.1.6. közreműködés a tisztségviselők civil kapcsolatainak ápolásában,
5.1.7. az Önkormányzat Társadalmi Felelősségvállalási Programja keretében megvalósuló feladatok koordinálása,
5.1.8. kapcsolattartás a társadalmi felelősségvállalási tevékenységet is megvalósító helyi vállalatokkal, valamint közvetítés a civil, az önkormányzati és a vállalati szektor között,
5.1.9. az Érdekegyeztető Fórum, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Székesfehérvári Érdekegyeztető Fórum és a Városi Idősügyi Tanács munkájának segítése,
5.1.10. ellátja a gyermekek és a fiatalok érdekében végzendő feladatokat, valamint megoldási lehetőségeket keres az ifjúság korosztály problémáira,
5.1.11. elősegíti az ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, intézményi, civil szervezetek tevékenységének koordinációját,
5.1.12. elősegíti, figyelemmel kíséri az Alaptörvényben, a gyermekeket és az ifjúságot érintő törvényekben és jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek megismertetését és érvényre juttatását,
5.1.13. elősegíti az ifjúság önszerveződését,
5.1.14. a költségvetésben az ifjúsági és sportcélokra elkülönített pénzeszközök felhasználásának figyelemmel kísérése, különös tekintettel az ifjúság, versenysport, a diák- és szabadidősport, táboroztatás célját szolgáló előirányzatokra,
5.1.15. a közgyűlés, bizottság által meghirdetett szakmai pályázatok nyerteseivel kötendő szerződések előkészítése, az elszámolások begyűjtése, feldolgozása,
5.1.16. rendszeres kapcsolattartás a városi tulajdonú sportlétesítményeket működtető sportszervezetek képviselőivel,
5.1.17. a közpénzekből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos előkészítési feladatok, közzétételi feladatok ellátása,
5.1.18. a város sportéletében működő egyesületekkel, szakosztályokkal és sportági szövetségekkel a szakmai kapcsolat fenntartása,
5.1.19. diák- és szabadidősport rendezvények programjainak előkészítése, egyeztetése,
5.1.20. a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókkal találkozók szervezésében való közreműködés,
5.1.21. a városi diákok nyári táboroztatásával kapcsolatos önkormányzati feladatellátásban közreműködés,
5.1.22. az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
5.1.23. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelentetéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
5.1.24. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
5.1.25. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések előkészítése, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások szakmai beszámolóinak ellenőrzése, a Pénzügyi Iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
5.1.26. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, a szakmai szervezetek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
5.1.27. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben a közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítésében történő együttműködés és a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
5.1.28. ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
5.1.29. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
5.1.30. az iroda tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendelet tervezetek, koncepciók, tervek előkészítése.
 
 
Városház tér 1. I. em.


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek