2024. Június 25. Vilmos, Viola, Vilma

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Jogi Iroda
Az iroda ellátja az Önkormányzat és a Hivatal működésével kapcsolatos jogi feladatokat:
 
2.1.1. az Önkormányzatot, Hivatalt érintő magánjogi szerződések, megállapodások előkészítése, véleményezése, ellenjegyzése, vitás ügyek rendezésében való közreműködés,
2.1.2. a Közbeszerzési Iroda által a közbeszerzési eljárások során előkészített szerződéstervezetek ellenőrzése,
2.1.3. közgyűlési, bizottsági előterjesztések jogi vizsgálata, véleményezése,
2.1.4. közgyűlés forgatókönyvének elkészítése,
2.1.5. Székesfehérvár Megyei Jogú Város jelképeinek, valamint a „Székesfehérvár” név használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott döntések előkészítése,
2.1.6. az Önkormányzat, a Hivatal jogi képviselete,
2.1.7. az Önkormányzat, a Hivatal képviselete polgári peres ügyekben,
2.1.8. jogi tanácsadás, állásfoglalás az Önkormányzat, a Hivatal egyedi közigazgatási ügyeiben,
2.1.9. állásfoglalás, helyzetértékelés az Önkormányzatot, intézményeket, Hivatalt érintő magánjogi kérdésekben,
2.1.10. kapcsolattartás az Önkormányzat, a Hivatal részére ügyvédi feladatokat ellátó személyekkel,
2.1.11. jogszabályfigyelés,
2.1.12. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
2.1.13. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
2.1.14. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
2.1.15. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival.
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek