2024. Június 25. Vilmos, Viola, Vilma

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Pályázati Iroda
Az iroda a pályázatok, projektek előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával és utánkövetésével kapcsolatos feladatokat látja el:
 
6.2.1. a pályázati projektekhez kapcsolódó társadalmi egyeztetések koordinálása
6.2.2. a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a feladatellátásban résztvevők tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
6.2.3. pályázatok előkészítése és végrehajtása (kivéve a műszaki menedzsmentet) a vonatkozó útmutatók és szerződés szerint, monitoring tevékenység ellátása,
6.2.4. projektek előrehaladási és zárójelentéseinek elkészítése,
6.2.5. projektkoordinációs feladatok ellátása, a munkálatok előrehaladásának nyomon követése, az indikátorok megvalósulásáról való gondoskodás,
6.2.6. az utánkövetési időszakban esedékes jelentések benyújtása
6.2.7. pályázati és projektnyilvántartás vezetése,
6.2.8. projektekhez kötődő nemzetközi kapcsolatok kialakítása, kezelése
6.2.9. hatásvizsgálatok, szakvélemények elkészítése, elkészíttetése
6.2.10. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
6.2.11. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
6.2.12. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
6.2.13. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
6.2.14. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
6.2.15. ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek