2024. Június 25. Vilmos, Viola, Vilma

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Kommunikációs Iroda
Az iroda – Önkormányzati Kommunikációs Központként (a továbbiakban: Központ) - az Önkormányzat és intézményei, valamint a Hivatal sajtókapcsolati tevékenységével, sajtónyilvánosság megszervezésével, sajtórendezvényei kivitelezésével kapcsolatos feladatokat látja el:
 
5.3.1. sajtókapcsolati háló személyi és szervezeti kiépítése, karbantartása,
5.3.2. a városi honlap tartalmi felügyelete,
5.3.3. sajtókommunikációs tervek összeállítása,
5.3.4. sajtótájékoztatók szervezése és lebonyolítása, közlemények, kommunikációs anyagok összeállítása, disztribúciója, nyomon követése,
5.3.5. hirdetések megrendelése,
5.3.6. újságírói megkeresések kezelése, interjúk szervezése, interjúalanyok kommunikációs felkészítése, háttéranyagok összeállítása,
5.3.7. sajtóutazások szervezése,
5.3.8. kommunikációs krízismenedzsment – váratlan események, válsághelyzetek esetén a szervezet kommunikációjának irányítása,
5.3.9. a helyi önkormányzati képviselők lakossági fórumának közzétételével kapcsolatos feladatok ellátása,
5.3.10. az iroda tevékenységére vonatkozó és a sajtó munkáját is segítő honlap szerkesztése, valamint hírlevelek készítése,
5.3.11. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
5.3.12. kiadványok, tájékoztatók elkészítésében közreműködés,
5.3.13. közreműködés az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásában,
5.3.14. a Civil, Ifjúsági és Sportirodával együttműködve a civil szervezetek sajtóval való kapcsolattartásának támogatása,
5.3.15. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
5.3.16. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
5.3.17. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
5.3.18. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
5.3.19. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
5.3.20. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival.
 
 
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek